Telecommunicatie

Voor een betrouwbare overdracht van informatie zijn communicatiekanalen nodig zoals een coaxkabel, glasvezel of de lucht. Deze kanalen kunnen nauwkeurig gemodelleerd worden door de vergelijkingen van James Clerk Maxwell voor het gedrag van elektromagnetische velden.

Door de kanalen te koppelen met randapparatuur, multiplexers en schakelapparatuur (bijvoorbeeld een telefooncentrale of een IP-router of een ATM-switch) ontstaan telecommunicatienetwerken waarop grote aantallen gebruikers kunnen worden aangesloten, en waarmee de gewenste Quality of Service kan worden gerealiseerd.